એક અનેરી…

ઘડીક માં રો’તિ ને ઘડીક માં હસતી
ઘડીક શાંત ને ઘડીક માં બઘડાટી
સારા માટે સારી ને ખરાબ માટે ખરાબ
બહાર થી ખુલ્લી કિતાબ ને અંદર થી તો કોઈ ઑલખતું જ નથી…
જેટલી તોફાની એટલી જ innocent
પોતાની અનેરી દુનિયામાં જ મસ્ત
ગામ આખા ની પટલાયુમાં શોખ નથી ને કોઈ પંચાત કરે એ પસંદ નથી
સિરિયલ ની મને ટેવ નથી ને ભણવાનો મને શોખ નથી
આવી છું હું …
વિચિત્ર
સ્કૂલ માં બધી છોકરી ના પેન ના પાઉચ માં ચોકલેટ ને પેન હોઈ..મારા પાઉચ માં ફીનાઇલ ની ગોળી હોઈ…બોવ ગમેે  ને !!! સુગંધ એટલે…
 પેટ્રોલ ની સુગંધ
ફટાકડા નો ધુમાડો
માટી ની સુગંધ
એ બધુમારુ ફેવરીટ…
ખજૂર પ્રેમી…આંબલી ની કાળ….ભૂતડા ની દીવાની
અને બુસ્ટ ની ભૂખડી છું…
આ બધી વસ્તુ ચોરી કરવી પડે બોલો….કોઈ ખાવા જ નો દૈ…
અને બરફ તો…એટલો ભાવે …એટલો ભાવે …કે વાત પૂછો માં….મહેમાન ઘરે આવે અને coldrinkમાં નાખવા mummy બરફ ની ટ્રે કાઢે એટલો નો જ દેખાય….ઝાપટી જ ગઈ હોવ…

આવી છું હું….બધા ને હેરાન કરતી નેરોજ નવા કાંડ કરતી.. તો પણ બધા ની લાડકી…ને પાપા ની તો જાન….
 અને ગમે એટલું ખોટું હોઈ…side તો પાપા ની જ લેવાની..પાપા જ સાચા બીજા બધા ખોટા … પપ્પા જેટલો પ્રેમ કોઈ માટે નય…. પપ્પા એટલે પપ્પા…બસ….
                                              પપ્પા ની પ્યારી
                                                 – ભનકુડી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s